Inspiration

Herunder finder du en række nyttige links, du kan bruge som inspiration i dit arbejde med at klimasikre dit boligområde. Dernæst giver vi tre konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde med de tiltag, som er præsenteret i modellen: Oversvømmelse i kælder (opstuvning fra afløb), håndtering af regnvand på egen grund og oversvømmelse fra vand på terræn.

Gode eksempler på lokal afledning/anvendelse af regnvand (LAR)

Den gode case: En boligforening der har lavet mange tiltag og har frakoblet sig det offentlige kloaknet

Rørcenteranvisning 020: Skybrudssikring af bygninger

Oversvømmelse i kælder (opstuvning fra afløb)

Tiltag: Pumpebrønd

Eksempel:
Ved kraftig regn har I oplevet, at kloakvand er steget op gennem kælderafløb i jeres ejendom. For at forebygge det kan der installeres en pumpebrønd. Pumpebrønden forhindrer tilbageløb fra det offentlige kloaknet til jeres kloaknet under skybrud.

Ejendommens afløb samles typisk i en fælles brønd, før det løber til offentlig kloak. Det er oplagt at installere pumpebrønden her. Det er nemlig sandsynligvis billigere med én pumpe frem for individuelle højtvandslukker i hvert enkelt kælderafløb.

Pumpen koster i størrelsesordnen 40-80.000 kr. at installere. Med en driftsudgift på 150 kr. om året vil det medføre en stigning i den månedlige husleje på 5-10 øre/m² for en ejendom med 10.000 etagemeter.

Forbehold:
Investeringsomkostningerne vil variere for hver ejendom. Det er derfor nødvendigt at indhente et realistisk tilbud fra en forhandler, inden der tages endelig beslutning om køb.

Håndtering af regnvand på egen grund

Tiltag: Faskine

Eksempel:
Der kan være god økonomi i at håndtere regnvand på jeres egen grund frem for at lede det i kloakken. I beslutter at installere faskiner til at håndtere den regn, som lander på taget.

I tager derfor kontakt til det lokale forsyningsselskab for at høre, om faskinen er nok til, at forsyningsselskabet vil refundere en del af tilslutningsbidraget, eftersom vandet ikke længere ledes til deres kloak.

Forsyningsselskabet kan potentielt give en refusion på op til 22.000 kr./husstand. Det kan være en betydelig gevinst for ejendommens økonomi.

Der er 1.000 m² tag på ejendommen. Faskinen koster derfor i størrelsesordnen 30-40.000 kr. at installere og vil ikke medføre driftsomkostninger. Investeringen vil kræve en stigning i den månedlige husleje på 9-10 øre/m² for en ejendom med 3.000 etagemeter.

Forbehold:
Det er langt fra sikkert, at det er muligt at få refunderet bare noget af tilslutningsbidraget. Endvidere er etableringen af en faskine meget afhængig af de lokale jordbundsforhold.

Oversvømmelse fra vand på terræn

Tiltag: Høje kanter eller terrænjusteringer omkring kælderskakter, kælderramper, lavtsiddende vinduer og døre m.m.

Eksempel:
Ved skybrud kan det regne så meget, at der står vand på terræn, som kan løbe ind gennem åbninger i jeres ejendom.

Ejendommen har ti kælderskakter, hvor vand kan løbe ned. Der skal derfor etableres høje kanter omkring skakterne. Det koster i størrelsesordenen 150.000 kr.

Samlet vil kanterne medføre en stigning i den månedlige husleje på 17 øre/m² for en ejendom med 5.000 etagemeter. Investeringen vil ikke øge driftsomkostningerne.

Forbehold:
De hævede kanter kan give adgangsproblemer. Derfor kan det være en god idé at lave et repos, en terrænregulering eller en decideret rampe i stedet.