Værktøj til klimatilpasning af almennyttigt byggeri

www.klimamodel.dk er et redskab til at vurdere gevinster og omkostninger ved klimasikring af dit boligområde. Her finder du råd og vejledning om især beskyttelse mod store regnskyl, som vi ved vil forekomme hyppigere og voldsommere i fremtiden på grund af klimaforandringer.

Indsatsen retter sig særligt mod det almene boligområde, og er sat i gang af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Følg de gode råd under ”Din klimaprofil” for at vurdere dit boligområdes klimarisikoprofil. Dernæst kan du arbejde videre med oplysningerne i en Excel-baseret beregningsmodel. Modellen er bygget op om fire elementer: investeringsomkostninger, driftsomkostninger, rekreativ værdi og betydning for forsikringspræmien.

www.klimamodel.dk indeholder også et katalog over tiltag til klimasikring af dit boligområde, som du kan lade dig inspirere af. Det kan hjælpe dig med at sætte skub under klimasikringen af dit boligområde.

oversvømmelse-kbh